Selkameri.fi tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighetsutlåtande

På webbtjänsten Selkameri.fi, som upprätthålls av Forststyrelsens naturtjänster, tillämpas lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019). Lagen baserar på Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer. 

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten Selkameri.fi och har skapats 29.9.2020. Tillgängligheten i denna digitala tjänst har utvärderats av Focus Flow.

Den digitala tjänstens tillgänglighet

Tjänsten uppfyller de kritiska kraven på tillgänglighet.

Undantag från tillgänglighet

Webbplatsen har innehåll som ännu inte är fullt tillgängligt:

Inga textekvivalenter är tillgängliga för ytterligare innehåll i 360-bilder (WGAC 1.1.1). Målet är att tillhandahålla textekvivalenter i slutet av 2020.

Ytterligare innehåll i 360-bilderna kommer att innehålla text i bildformat (WGAC 1.4.5.) Målet är att tillhandahålla textekvivalenter för bilderna i slutet av 2020.

Navigering av 360-bilder är inte möjlig från tangentbordet (WGAC 2.1.1). Med den tekniska lösningen som för närvarande används kan tangentbordsnavigerbarhet inte implementeras. Kartläggningen av alternativa tekniska lösningar pågår.

PDF-filer. Det finns brister i den programmatiska noteringen av filerna som gör dem svåra för skärmläsaren att tolka. De har också texter med låg kontrast. Innehållet i broschyrerna implementerade som PDF-filer finns i ett tillgängligt format på webbplatsen. (WCAG 1.3.1, 1.4.3, 2.4.2, 3.3.1)

Ovanstående brister (med undantag för innehåll som inte omfattas av lagen) kommer att åtgärdas så snart som möjligt. Tillgänglighetsförklaringen kommer att slutföras så snart de upptäckta felen har korrigerats.

Följande innehåll är inte tillgängligt eftersom det inte omfattas av tillämplig lagstiftning (lag om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019)

Ljud- och videoinnehåll släppt före 2020-09-23. Ljud- och videoinnehåll saknar undertexter och / eller beskrivande tolkning. Ljud- eller videoinnehåll som släpptes före den 23 september 2020 är enligt lag inte skyldigt att göra retroaktivt tillgängligt eller tas bort.

Har du observerat en brist i tillgängligheten i vår digitala tjänst?

Berätta om det för oss så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristen

Vi tar gärna emot respons och förbättringsförslag i anslutning till tillgänglighet.

Ge respons

  • med webblankett
  • via e-post till luontoonfies(a)metsa.fi
  • per telefon (Växel) 0206 39 4000

 

Tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med det svar du får eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverkets webbplats finns detaljerade anvisningar för hur en anmälan kan göras och hur ärendet handläggs.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter:
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för webbtillgänglighetstillsyn
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
Telefonnummer växel 0295 016 000

Detta utlåtande har upprättats 29 september 2020