Bottenhavets båtresor

Utfärder till följande destinationerna Stor Enskär; Katava; Räfsö; Säbbskär

Hemsida http://selkamerenveneretket.fi/index.htm

Tel 044 500 4142

Email [email protected]