Coordinates (WGS84): P 61˚10, 917' I 21˚22, 837'

Expand the map

Keywords: Nuotiopaikka, Rakennusperintö, Retkeilyreitti