Nearby attractions: , , ,

Coordinates (WGS84): P 60˚50, 357' I 21˚1, 824'

Expand the map

Keywords: Rakennusperintö, Kulttuurimaisema