Saari nousee merestä (Kajakulma, Uusikaupunki)

Kajakulma kuroutui merestä kolmena pienenä kallioluotona vuoden 800 tienoilla. 1600- luvun puoliväliin mennessä lukuisten pienten luotojen ja karien rykelmä oli kasvanyt yhteen noin 60 hehtaarin saareksi. Maankohoamista laakealla kallio- ja kivikkoperustalla täydensi sedimentaatio, eli pohja-aineksen kerrostuminen, kulkeutuminen ja kuluminen. Yhdessä nämä aikaansaivat madaltuvien kannasten ja salmien nopean umpeenkasvun. Myrskyjen rantaan kasaamat rakkolevävallit loivat hedelmällisen kasvualustan ruohostolle ja rantaniittyjen kasveille.

Alueen muut kohteet: Kalastajien tukikohta ja laidunsaari, Kluuvijärvi, Laiduntaminen ja kasvit

Koordinaatit (WGS84): P 60˚59, 241' I 21˚10, 665'

Laajenna kartta

Avainsanat: Maankohoaminen