Metsähallituksen meriluontoasiantuntijoiden keräämän tiedon avulla Itämeren eliöyhteisöjä voidaan ymmärtää paremmin. Tämä on tärkeää, kun tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat suoraan tai välillisesti rannikkoalueisiin. Lisäksi on tärkeää tuntea eliöyhteisöjen esiintymisalueet, jotta suojelu- ja puhdistustoimet voidaan kohdentaa lajistoltaan arvokkaisiin alueisiin. 

Laajenna kartta

Avainsanat: Veden alla, Sukeltaja, Video