Metsähallitus merellä - Meriluonnon asiantuntijat pintaa syvemmällä

Metsähallituksen meriluontoasiantuntijoiden keräämän tiedon avulla Itämeren eliöyhteisöjä voidaan ymmärtää paremmin. Tämä on tärkeää, kun tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat suoraan tai välillisesti rannikkoalueisiin. Lisäksi on tärkeää tuntea eliöyhteisöjen esiintymisalueet, jotta suojelu- ja puhdistustoimet voidaan kohdentaa lajistoltaan arvokkaisiin alueisiin. 

Laajenna kartta

Avainsanat: Veden alla, Sukeltaja, Video