Närområdets attraktioner: , , , , , ,

Koordinater (WGS84): P 61˚11, 783' I 21˚22, 277'

Förstora kartan

Sökord: Autiotupa