Det finns flera bostadsbyggnader, ett vattentorn, lagerbyggnader, kanoner och olika slags befästningssystem på ön. Största delen av byggnaderna är i sitt ursprungliga skick och vittnar om det tsartida byggnadsarvet. En del av byggnaderna är i dåligt skick. Pumptornet byggdes 1916. Under byggnaden finns en 60 meter djup borrbrunn och uppe i tornet en vattentank i stål som rymmer 12 000 liter. Vattnet lyftes upp med ett svänghjul och leddes via en ränna till matsalen och bastun. Stenläggningen vid stolparna som stödde rännan syns ännu ställvis. Innerväggarna i verkstaden i den låga delen bekläddes i tiden genomgående med plåt. Beklädningen är mycket exceptionell eftersom man använde registerplåtar från bilar till den. Byggnaden var ursprungligen avsedd som bageri och tvättstuga när den stod färdig 1916. På 1920-talet byggdes flera små rum i huset för inkvartering. År 1955 förstördes den ursprungliga matsalen i fästningen av en brand, och efter det förvandlades byggnaden till matsal. Inne i byggnaden kan man fortfarande skönja interiören med sina paneler från femtiotalet. Matsalen används idag som café.

Närområdets attraktioner: Stora kanonbatteriet , Gästhamnen, Kustbevakningstornet i Katanpää, Lilla batteriet

Koordinater (WGS84): P 60˚36, 751' I 21˚10, 345'

Se företag som erbjuder service vid den här platsen

Förstora kartan

Sökord: Rakennusperintö, Linnakesaari, Kulttuurimaisema, Nähtävyys