Förstora kartan

Sökord: Veden alla, Rakkolevä (Fucus vesiculosus)