Närområdets attraktioner: , , , , , ,

Koordinater (WGS84): P 61˚10, 779' I 21˚20, 288'

Förstora kartan

Sökord: Meriharakka (Haematopus ostralegus)