Brädvirket från sågen transporterades på rälsen till hamnen från brädgården som låg på Risunnokkas nordvästra sida. Produktionen på sågen var som störst 1920. Då skeppades 47 000 kubik virke. Det var möjligt att lasta fyra skepp med ett djupgående på över fem meter samtidigt i hamnen. De skepp som låg ytterst för ankar, ute på redden, kunde vara ännu större. På hamnstranden finns det främmande stenarter som kommit med barlasten, såsom kiselsten. Besökarna uppmanas att lämna stenarna på stranden, till glädje också för kommande generationer. På stranden ser man också lämningar av bryggornas pålningar och kistkonstruktioner. Högre upp på berget finns det fortfarande kvar ringar som användes för att förtöja skeppen.

Vattendjupet i hamnen är omkring tre meter, och man kan bra lägga till också med en större båt

Närområdets attraktioner: Den södra bryggan och såg i Kaunissaari, Katavankari, Vegetation, , , Torget på Kaunissaari

Koordinater (WGS84): P 61˚14, 178' I 21˚32, 707'

Se företag som erbjuder service vid den här platsen

Förstora kartan

Sökord: Satama, Saha, Västäräkki (Motacilla alba)