Koordinater (WGS84): P 61˚26, 174' I 21˚20, 358'

Se företag som erbjuder service vid den här platsen

Förstora kartan

Sökord: Merimetso (Phalacrocorax carbo)