I marinan finns det 60 gästplatser, av vilka 30 har el och vatten. Här finns också bastu, tvättstuga, badplats, bränsledistribution 24 timmer per dygn, en livsmedelsaffär och en havsterrass med a-rättigheter. Övrig service är tömning av septitank, mastkran, återvinningsplats, WLAN, grillskydd och lekplats med trampolin. 

Närområdets attraktioner:

Koordinater (WGS84): P 61˚37, 3' I 21˚26, 375'

Se företag som erbjuder service vid den här platsen

Förstora kartan

Sökord: Satama, Palvelut, Vierasvenesatama