På öns västra strand, separat från fyrens gårdstun, är Säbbskärs lotsstation belägen med sina byggnader. Vaktstugan, en byggnad i ett plan med ett högt utkikstorn som byggdes 1871, är en typisk lotsvaktstuga från slutet av 1800-talet. Likadana byggnader finns också bevarade på andra håll i Finland. Vaktstugan följer den ursprungliga planen, men den har reparerats i flera omgångar. I anslutning till byggnaden finns ett segellider/förråd. På 1960-talet byggdes en stockbastu på den östra sidan.

Lotsstationen var ursprungligen fodrad med liggande panel, medan tornet hade stående panel. Idag har byggnaden ett falsat plåttak och tornet är också plåtfodrat. Fönstren i tornet har numera en ruta i stället för de ursprungliga fyra rutorna. Lotsstationen var bemannad under perioden med öppet vatten fram till 1955, då verksamheten lades ned.

Närområdets attraktioner: Landhöjningen, , Belysningsanorrdingarna pä Säbbskärs fyr, Säbbskär fyr ö, Hamnen i Säbbskärs fyr

Koordinater (WGS84): P 61˚28, 659' I 21˚20, 369'

Se företag som erbjuder service vid den här platsen

Förstora kartan

Sökord: Rakennusperintö, Luotsi