Det finns många slags strandområden på Stora Enskär från sandstränder till klippiga moränstränder. Här på öns västliga sida är stranden låglänt och stenig. Den frodigt växande alzonen bildar en gräns mellan det vida strandlandskapet och det täta barrträdslandskapet i de inre delarna av ön. 

Närområdets attraktioner: Gammelskog i Iso-Enskeri, Hamn i Stora Enskär, , Djävulsåker i Stora Enskär,

Koordinater (WGS84): P 61˚40, 893' I 21˚21, 899'

Se företag som erbjuder service vid den här platsen

Förstora kartan

Sökord: Ranta, Lehto, Isokoskelo (Mergus merganser)