Lotsverksamheten antas ha börjat på 1700-talet på Enskär. Då var de farliga grunden utmärkta med stora stenkummel för att skeppsbrott skulle undvikas. Lotsarna bosatte sig vid den av klippor skyddade viken, på den strand som vette mot fastlandet. De fick en remsa tomtmark med byggrätt på tomten som omgav hamnviken. Lotsarnas vaktstuga i en våning med det högresta utkikstornet blev färdig 1858. På norra sidan av vaktstugan uppstod en tät gemenskap bestående av fyra hushåll, Enskärs lotsby. Den gamla vaktstugan var i användning till 1965, då en ny stationsbyggnad uppfördes. Den gamla vaktstugan kan hyras för inkvartering.

Närområdets attraktioner: Naturen och landskapet på Enskär, Enskär fyrtornets topp , Enskärs fyr, Enskär fyrtornets topp, Enskärs fyr ö, , , Gästhamnen i Enskär,

Koordinater (WGS84): P 60˚43, 242' I 21˚1, 488'

Se företag som erbjuder service vid den här platsen

Förstora kartan

Sökord: Palvelut, Rakennusperintö, Luotsi