Lilla batteriet (Katanpää, Kustavi [Gustavs])

Lilla batteriet stod färdigt i april 1915. Liksom det större batteriet byggdes det till största delen av sparbetong. Batteriet var utrustat med fyra japansktillverkade 120 mm Armstrong-kanoner på lavetter av trä. Kanonerna hade en bärvidd på 8,3 km. Kanonerna avlägsnades nästan genast när finländarna kom till fästningen våren 1918. Under fästningens första decennier fanns det omkring fem byggnader i omedelbar närhet av lilla batteriet , bland annat en före detta telegrafbyggnad.

Närområdets attraktioner: Stora kanonbatteriet , Gästhamnen, Kustbevakningstornet i Katanpää, Tsartida byggnadsarv

Koordinater (WGS84): P 60˚36, 804' I 21˚9, 708'

Se företag som erbjuder service vid den här platsen

Förstora kartan

Sökord: Tykki, Nähtävyys