Koordinater (WGS84): P 61˚31, 939' I 21˚35, 764'

Se företag som erbjuder service vid den här platsen

Förstora kartan

Sökord: Talvi, Luontotorni, Kyhmyjoutsen (Cygnus olor)