Fyren på Kylmäpihlaja (Rönnskär) är Finlands sista fyr som byggts för bemanning. Fyren som stod färdig 1953 byggdes för att vägleda de efterkrigstida alltmer djupgående fartygen till en djupare farled. Den gamla farleden som fyrbåken på det närliggande Santakari utvisade blev för grund för de nya fartygen. Det 36 meter höga fyrtornet svarade på behovet. Fyrbyggnaden fungerade också som lotsstation. Idag är fyren och hela ön öppen för besökare. Ön har en intressant kulturhistoria och är också ett utmärkt ställe för fågelskådning.

Närområdets attraktioner: Kylmäpihlaja fyrtorn , Kylmäpihlaja fyr ö,

Koordinater (WGS84): P 61˚8, 662' I 21˚18, 145'

Se företag som erbjuder service vid den här platsen

Förstora kartan

Sökord: Satama, Palvelut, Majakka