I byggnaden som syns i förgrunden finns en utställning som presenterar öns geologi. Huset byggdes som soldathem sommaren 1941. Soldathemmet verkade i huset till 1968, tills den nya allaktivitetskasernen blev färdig. Huset användes också av skärgårdsskolan och officersklubben fram till mitten av 1960-talet och innehöll även bostäder för soldathemssystrarna. Under befästningens sista tid fungerade den bland annat som cykelverkstad och förråd. 

Närområdets attraktioner: , , Kuuskajaskari fastnings ö, Kustbevakningstornet i Kuuskajaskari, Eldledningstornet i Kuuskajaskari, Kanonen i Kuuskajaskari, Den nya kasernen i Kuuskajaskari, Den gamla kasernen i Kuuskajaskari

Koordinater (WGS84): P 61˚8, 184' I 21˚22, 123'

Se företag som erbjuder service vid den här platsen

Förstora kartan

Sökord: Luontopolku, Linnakesaari, Geologia