På Kaunissaari finns nästan alla skogstyper som påträffas i Finland. Vanligast är de björkdominerade lundarna och lundartade moarna. På stränderna och på våtmarken i mitten finns klibbalslundar. Klipphällarna vid norra stranden domineras av uråldriga tallar med krokodil- eller pansarbark, som växte på platsen redan under sågens tid. Huvuddelen av träden har vuxit upp efter att sågverksamheten lades ned. Kaunissaari är till naturen mycket frodig, och bosättningen och industrin som varade i femtio år ökade jordmånens näringshalt ytterligare. I de här fuktiga lundarna på den västra sidan växer många lund- och våtmarksväxter som kräver en näringsrik och fuktig livsmiljö, såsom kråkklöver, svärdslilja, orm- eller trollbär, älgört och kabbeleka. Växter typiska för lundarna är bland annat harsyra, ekorrbär och rödblära. På ljusare växtplatser kan man träffa på exempelvis nattviol eller stor nunneört. 

Närområdets attraktioner: Den södra bryggan och såg i Kaunissaari, Katavankari, Norra hamnen i Kaunissaari, , , Torget på Kaunissaari

Koordinater (WGS84): P 61˚14, 202' I 21˚32, 117'

Se företag som erbjuder service vid den här platsen

Förstora kartan

Sökord: Lehto