Från Katavankari öppnar sig fina havslandskap. Stormarna sköljer emellanåt upp allt slags bråte på de klippiga stränderna. När bilden togs låg det en hel brygga på skäret. Det finns ståtliga gamla lundar och lundartade moar på Katavankari. Skogarna är i naturligt tillstånd och bland träden finns gamla, redan murkna stammar. De stora murkna träden erbjuder en livsmiljö för insekts-, svamp- och fågelarter av många olika slag. Den rikliga och mångsidiga insektsfaunan i skogen utgör en viktig faktor i många näringskedjor. Den skapar grunden för en riklig mängd ryggradsdjur, såsom fåglar, groddjur och kräldjur. 

Närområdets attraktioner: Den södra bryggan och såg i Kaunissaari, Vegetation, Norra hamnen i Kaunissaari, , , Torget på Kaunissaari

Koordinater (WGS84): P 61˚14, 294' I 21˚31, 553'

Se företag som erbjuder service vid den här platsen

Förstora kartan

Sökord: Lehto, Saha