Koordinater (WGS84): P 61˚31, 785' I 21˚28, 477'

Se företag som erbjuder service vid den här platsen

Förstora kartan