Kanonen i Kuuskajaskari (Kuuskajaskari, Rauma [Raumo])

Beslutet att inrätta ett batteri utanför Raumo fattades i december 1939. Som plats valdes Kuuskajaskari och byggnadsarbetena inleddes nästan omedelbart. I början av 1940 placerades tre sextums så kallade Jumbokanoner på Kuuskajaskari från Väster Svartö på Sveaborg. Efter krigen avlägsnades Jumbokanonerna från ön enligt fredsavtalet. År 1945 övergick Kuuskajaskari till fredstida sammansättning och beväpningen byttes ut till 152 mm Canet-kanoner. År 1968 uppdaterades kanonerna från typ 152/45 C till typ 152/50 T. Samtidigt sprängdes de nuvarande bergsbunkrarna för kanonerna.

 

Närområdets attraktioner: , Kuuskajaskaristigen och stenverkstaden, , Kuuskajaskari fastnings ö, Kustbevakningstornet i Kuuskajaskari, Eldledningstornet i Kuuskajaskari, Den nya kasernen i Kuuskajaskari, Den gamla kasernen i Kuuskajaskari

Koordinater (WGS84): P 61˚8, 113' I 21˚21, 776'

Se företag som erbjuder service vid den här platsen

Förstora kartan

Sökord: Linnakesaari, Tykki