Det omkring hundra meter långa stora batteriet stod färdigt i september 1915. Det byggdes delvis av sparbetong, vilket betyder att man ökade den relativa mängden stenmaterial i betongen. Entreprenör var det finska bolaget Ab Granit Oy. Kanonbatteriet var bestyckat med fyra rysktillverkade 152/45 Canet-kanoner, vilka hade en räckvidd på ca 11 km. Under 1939–1940 förbättrades bestyckningen och batteriets skydd förstärktes med tanke på stridsgaser. Idag kan i batteriet man se två 152/50T-kanoner som museiföremål. Deras sista skott avfyrades 1989. Till batteriet hörde också manskaps- och kommandobunkrar. Man kan komma in i dem, men man behöver ficklampa. Kanonerna deaktiverades år 2000

Närområdets attraktioner: Gästhamnen, Kustbevakningstornet i Katanpää, Lilla batteriet , Tsartida byggnadsarv

Koordinater (WGS84): P 60˚36, 859' I 21˚10, 189'

Se företag som erbjuder service vid den här platsen

Förstora kartan

Sökord: Linnakesaari, Tykki, Nähtävyys