Landskapet på Isosusikari består av höga klippor, låga buskar och en skogsdunge med höga träd på södra stranden. Skäret är värdefullt för fågellivet, både som häckningsområde och som rastplats under flyttperioden. Under flyttperioden rastar vadarna vid blåstångsvallarna som samlas på de låga stränderna. Sedan 1800-talet har fiskarna använt skäret som viloplats. Fiskestugorna används emellertid ganska lite, eftersom man inte har kunnat bygga några stora anläggningar för strömmingshantering på de oskyddade holmarna i Euraåminne på samma sätt som i Vittisbofjärd (Ahlainen) och Sastmola (Merikarvia). En Euraåminnefiskares liv var förenat med dagliga fångstfärder, och här uppstod inte samma tradition med fiskestugor som i landskapets norra delar. I bakgrunden ett typiskt ljudlandskap i juni, med gråtrutar, fiskmåsar, havstrutar samt fisk- och silvertärnor. Skärets form kan tänkas berätta något om historien bakom dess namn.

 

Koordinater (WGS84): P 61˚15, 455' I 21˚23, 657'

Se företag som erbjuder service vid den här platsen

Förstora kartan

Sökord: Kalastus