Den södra och den östra stranden är låglänta. Där ser man tydligt hur arterna gradvis förändras (succession) på grund av landhöjningen. Efter den steniga stranden ligger en blåstångsvall som sköljts upp av havet. Den utgör ett frodigt underlag för en mångsidig växtlighet och för allehanda mikroorganismer. Följande zon är beroende på fuktighetsförhållandena antingen en äng eller en klibbalslund, som kantas av vassruggar. På den östra stranden finns det en ganska bred äng ovanför blåstångsvallen. Där är de typiska arterna gulmåra, strandråg och kruståtel. På ön hittar man också bassänger med sötvatten som uppstått till följd av landhöjningen. En del av dem är utsatta för havsvatten som sköljer in med vågorna under storm. Vegetationen i sötvattensbassängerna består bland annat av norskstarr, agnsäv, skärgårdsgran, myskgräs och dvärgigelknopp. 

Närområdets attraktioner: , Säbbskärs lotsstation, Belysningsanorrdingarna pä Säbbskärs fyr, Säbbskär fyr ö, Hamnen i Säbbskärs fyr

Koordinater (WGS84): P 61˚28, 634' I 21˚21, 936'

Se företag som erbjuder service vid den här platsen

Förstora kartan

Sökord: Ranta, Niitty