Säbbskär hör till de yttersta och största holmarna utanför kusten i Luvia. Avståndet från kusten till den 150 hektar stora ön är 6,5 kilometer. Fyrsamhället på Säbbskär är ett exceptionellt välbevarat exempel på en bemannad fyr från 1800-talet. Det avspeglar på ett intressant sätt livsstilen hos den tidens fyrvaktare som levde på självhushållning. Tillsammans med lotsstationen bildar fyrsamhället en betydande kulturmiljö.

Man kan ta sig till Säbbskär antingen med egen båt eller med taxibåt. Öns båthamn ligger fortfarande på samma plats där en sådan byggdes redan i början av 1870-talet.

Närområdets attraktioner: Landhöjningen, , Säbbskärs lotsstation, Belysningsanorrdingarna pä Säbbskärs fyr, Säbbskär fyr ö

Koordinater (WGS84): P 61˚28, 746' I 21˚20, 545'

Se företag som erbjuder service vid den här platsen

Förstora kartan

Sökord: Satama, Rakennusperintö, Majakka