Ön är öppen för turism och om somrarna kan man bekanta sig med fyren under ledning av en guide. Det finns också ett skärgårdskonstcentrum, där man kan bekanta sig med bland annat skärgårdskulturen. Till Enskärs fyrö kommer man antingen med egen båt eller om sommaren med förbindelsebåt. Det finns 10 sidoförtöjningsplatser i gästhamnen och farleden som leder in i hamnen är 3,0 meter djup. Den skyddade hamnen på Enskär befinner sig på öns östra strand. Man förtöjer med sidan till vid bryggorna Det finns inte el vid bryggorna. Under skärgårdssäsongen är den högra sidan av den fasta betongbryggan från havet sett reserverad för kryssningstrafiken. (Avgiften för en gästhamnsplats är 10 €/dygn. Dagsavgiften är 5 €. Avgiften omfattar en trygg båtplats, grillplats med ved och användning av wc. Hamnplatsen betalas på sommarcaféet.) I Bottenhavets nationalpark iakttar vi reglerna för skräpfria utflykter. Ta med dig ditt skräp när du åker i väg. De guidade fyr- och örundturerna startar vid gästhamnen. En rundtur tar ca 1,5 timmar. Mer om turistservicen på samarbetsföretagets webbplats

Närområdets attraktioner: Naturen och landskapet på Enskär, Lotsstugan och lotsgemenskapen på Enskär, Enskär fyrtornets topp , Enskärs fyr, Enskär fyrtornets topp, Enskärs fyr ö, , ,

Koordinater (WGS84): P 60˚43, 323' I 21˚1, 713'

Se företag som erbjuder service vid den här platsen

Förstora kartan

Sökord: Satama, Palvelut, Luotsi, Vierasvenesatama, Retkisatama