Byggnadsbeståndet kring fyren på Säbbskär härstammar till största delen från 1870-talet. Fyrvaktarnas hus bildar ett rektangelformat gårdstun vid foten av fyren. De är byggda enligt typritningar och motsvarar byggnaderna kring de fyrar som inrättades på 1800-talet. Byggnaderna har fortfarande sin historiska form och grupperingen kring gårdstunet motsvarar den ursprungliga. En del av byggnaderna utanför gårdstunet har förstörts. Kring husgruppen finns tecken på småskaligt jordbruk. Det äldsta kända sjömärket på Säbbskär byggt av spiror restes troligen 1779. Vi vet att ön redan långt före detta fungerade som sjömärke och som bas för sjöfarare. Det finns en stark kulturprägel i omgivningen kring fyren och här träffar man på representativ ängsvegetation, såsom gulmåra, ängskavle, vårbrodd, gräslök, smultron, backnejlika och luddhavre. I bakgrunden hörs ladusvalor och fiskmåsar. 

Närområdets attraktioner: Landhöjningen, , Säbbskärs lotsstation, Belysningsanorrdingarna pä Säbbskärs fyr, Hamnen i Säbbskärs fyr

Koordinater (WGS84): P 61˚28, 657' I 21˚20, 858'

Se företag som erbjuder service vid den här platsen

Förstora kartan

Sökord: Rakennusperintö, Majakka