Närområdets attraktioner: Gästhamn, På en stark is i Laitakari

Koordinater (WGS84): P 61˚20, 514' I 21˚33, 870'

Se företag som erbjuder service vid den här platsen

Förstora kartan

Sökord: Ranta, Satama, Palvelut