Enskärs fyr elektrifierades 1952. Samtidigt installerades ett linssystem, tillverkat i Paris 1872, som avlägsnades från fyren på Marjaniemi. Det är fortfarande i bruk på Enskär. Till en början kopplades fyren till öns egen kraftstation, och midsommaren 1995 till riksnätet. Den sista radiofyrmästaren på Enskär var Rainer Wallenius, som hade skött om fyren i femte generationen. Han lämnade ön 1990, då bemanningen på fyren upphörde

Närområdets attraktioner: Naturen och landskapet på Enskär, Lotsstugan och lotsgemenskapen på Enskär, Enskär fyrtornets topp , Enskärs fyr, Enskärs fyr ö, , , Gästhamnen i Enskär,

Koordinater (WGS84): P 60˚43, 94' I 21˚0, 696'

Se företag som erbjuder service vid den här platsen

Förstora kartan

Sökord: Rakennusperintö, Majakka, Palvelut, Näkötorni, Näyttely