Till fyrpersonalen hörde fyrmästaren och tre fyrvaktare, som bodde i tjänstebostaden intill fyrtornet. Till fyrmästarens uppgifter hörde ledningen av fyrstationen och olika slags skriftliga uppgifter, såsom rapportering av väderfenomen. Fyrvaktarna verkade som experter i en dåtida topptekniken, och ansvarade för skötseln av fyrljusen under den mörka tiden. Fyrvaktarna fick nöja sig med en mindre lön och bostad samt med mer fysiskt arbete än fyrmästaren. Under II världskriget var man rädd att fyren skulle fungera som ett synligt landmärke för de ryska bombplanen, och därför planerade man att spränga fyren. Sprängämnena hade redan förts till Enskär när man insåg att spåren av explosionen skulle synas ännu bättre på den vintriga ön än själva fyren. Därför avstod man från att spränga, och fyren fick stå kvar.

Närområdets attraktioner: Naturen och landskapet på Enskär, Lotsstugan och lotsgemenskapen på Enskär, Enskär fyrtornets topp , Enskärs fyr, Enskär fyrtornets topp, , , Gästhamnen i Enskär,

Koordinater (WGS84): P 60˚43, 99' I 21˚0, 77'

Se företag som erbjuder service vid den här platsen

Förstora kartan

Sökord: Rakennusperintö, Majakka, Kulttuurimaisema