Östra Räyhä är ett trädlöst och litet men vackert skär öster om Stora Räyhä. Räyhäskären utgör ett av fyra områden i Bottenhavets nationalpark där höstjakt av sjöfågel är tillåten. Du får fram jaktområdena genom att sätta ett kryss i rutan "småviltområden" (pienriista-alueet) på kartfliken. Jaktlicenser för området säljs av Eräluvat.fi. Jakt på gråsäl, vilken alltid kräver jaktlicens av Finlands viltcentral, är tillåten. Främmande arter - mink, mårdhund och vitsvanshjort - får jagas med undantagstillstånd.

Närområdets attraktioner: Stora Räyhä, Nordvästra Räyhä

Koordinater (WGS84): P 61˚29, 25' I 21˚27, 47'

Se företag som erbjuder service vid den här platsen

Förstora kartan

Sökord: Metsästys, Kalamaja, Haahka (Somateria mollissima)