Den nordostliga stranden består av en imponerande djävulsåker, en fornstrand. Djävulsåkrarna är områden på vilka storkorning morän och andra stenarter har separerats. Uppkomsten av djävulsåkrarna har att göra med samverkan mellan vattnets rörelser och landhöjningen. När vattnet sköljer upp mot stränderna sorterar det jordarterna enligt partikelstorlek. Som en följd av landhöjningen kan djävulsåkrarna vara belägna ganska långt ifrån den nuvarande strandlinjen. Djävulsåkrarna har fått sitt hotfulla namn av tron på att själva djävulen har åstadkommit de här blockfälten. 

Närområdets attraktioner: Gammelskog i Iso-Enskeri, Strandområden i Stora Enskär, Hamn i Stora Enskär, ,

Koordinater (WGS84): P 61˚40, 936' I 21˚22, 269'

Se företag som erbjuder service vid den här platsen

Förstora kartan

Sökord: Muinaisranta, Pirunpelto