Den gamla kasernen i Kuuskajaskari (Kuuskajaskari, Rauma [Raumo])

Den gamla kasernbyggnaden som syns i förgrunden blev färdig 1941. Den fungerade för sitt ursprungliga ändamål till slutet av 1960-talet, när den nya kasernbyggnaden stod färdig. På 1980-talet iståndsattes den gamla kasernen till utrustningsförråd. I början av 2000-talet blev den ett fritidshus för sommarbruk. I den östra gaveln byggdes en ny ingång med tak och i den västra nya fönster och ett entrétak. År 2009 omvandlades byggnaden till café, och fick då nytt kök och försäljningsrum. 

Närområdets attraktioner: , Kuuskajaskaristigen och stenverkstaden, , Kuuskajaskari fastnings ö, Kustbevakningstornet i Kuuskajaskari, Eldledningstornet i Kuuskajaskari, Kanonen i Kuuskajaskari, Den nya kasernen i Kuuskajaskari

Koordinater (WGS84): P 61˚8, 206' I 21˚22, 069'

Se företag som erbjuder service vid den här platsen

Förstora kartan

Sökord: Palvelut, Rakennusperintö, Linnakesaari