Isoräyhä (Stora Räyhä) är ett långsmalt och så gott som trädlöst skär nära gränsen till Luvia. Under tidernas gång har flera tiotal fiskestugor byggts på skären, men bara några stycken finns kvar. Räyhäskären utgör ett av fyra områden i Bottenhavets nationalpark där höstjakt av sjöfågel är tillåten. Du får fram jaktområdena genom att sätta ett kryss i rutan "småviltområden" (pienriista-alueet) på kartfliken. Jaktlicenser för området säljs av Eräluvat.fi. Jakt på gråsäl, vilken alltid kräver jaktlicens av Finlands viltcentral, är tillåten. Främmande arter - mink, mårdhund och vitsvanshjort - får jagas med undantagstillstånd.

Närområdets attraktioner: Östra Räyhä, Nordvästra Räyhä

Koordinater (WGS84): P 61˚28, 924' I 21˚25, 953'

Se företag som erbjuder service vid den här platsen

Förstora kartan

Sökord: Metsästys, Kalamaja