Den nya kasernen i Kuuskajaskari (Kuuskajaskari, Rauma [Raumo])

Allaktivitetskasernen som byggdes 1968 avviker från det övriga byggnadsbeståndet såväl till proportionerna som till formspråket och materialet. Den massiva kasernbyggnaden i två våningar med sitt platta tak är belägen i öns skyddade centrala del, trots sin storlek väl dold i omgivningen. Vinkelrätt mot logiflygeln står en serviceflygel. I källarvåningen finns en värmecentral och bland annat sjukstuga och lagerutrymme. Det finns en gång insprängd i berget från källarvåningen till fästningens stridscentral och till det senare tillbyggda eldledningstornet ovanför.

Närområdets attraktioner: , Kuuskajaskaristigen och stenverkstaden, , Kuuskajaskari fastnings ö, Kustbevakningstornet i Kuuskajaskari, Eldledningstornet i Kuuskajaskari, Kanonen i Kuuskajaskari, Den gamla kasernen i Kuuskajaskari

Koordinater (WGS84): P 61˚8, 255' I 21˚21, 973'

Se företag som erbjuder service vid den här platsen

Förstora kartan

Sökord: Rakennusperintö, Linnakesaari