Närområdets attraktioner:

Koordinater (WGS84): P 61˚12, 905' I 21˚22, 521'

Förstora kartan

Sökord: Video, Flada, Mukulanäkinparta (Chara aspera), Merinäkinruoho (Najas marina ssp. intermedia)