På Stora Enskär växer det utom i strandzonen gammal och ställvis mycket trädrik barrskog. Den täta granskogen i öns mitt får urskogslika drag. På stränderna finns det ett frodigt växande alskogsbälte. Moränen på öns nordostliga strand är mycket klippig och landskapet domineras av en imponerande stenåker, som också kallas djävulsåker. Sjöfågelfaunan är också riklig i området, besökarna kan glädja sig åt bland annat storskrakar, småskrakar, fisktärnor, silvertärnor, skräntärnor och skärpiplärkor. I området häckar också ejder, som livnär sig på blåmusslor. 

Närområdets attraktioner: Strandområden i Stora Enskär, Hamn i Stora Enskär, , Djävulsåker i Stora Enskär,

Koordinater (WGS84): P 61˚40, 729' I 21˚22, 488'

Se företag som erbjuder service vid den här platsen

Förstora kartan

Sökord: Aarnimetsä